Opći uvjeti

Opći uvjeti

Opći uvjeti

Uvjeti korištenja licencija softverskog sustava Tachoanalyzer
Opći uvjeti pružanja usluge obrade podataka iz tahografa, tahografskih listića i memorijskih kartica vozača

FML grupa

TACHO SYS

Tachogram

DPK Solutions Inc

Draugiem group