Naslovna

Daljinsko preuzimanje, automatska obrada i analiza podataka iz digitalnog tahografa

Saznajte višeIsprobajte besplatno
Rješenje koje Vam omogućuje sve !
Namjestite automatsko preuzimanje podataka iz tahografa u zadano vrijeme, a sustav
će napraviti sve ostalo

Podaci iz tahografa u realnom vremenu

Podaci iz digitalnog tahografa i memorijskih kartica vozača, od sada su Vam dostupni u realnom vremenu !

Saznajte višeKontaktirajte nas

Softver za obradu podataka iz analognih i digitalnih tahografa

Saznajte višeKontaktirajte nas
Brza obrada analognih podataka (listića) / Brza obrada digitalnih podataka
Povoljne cijene licencija programa / Podržana komercijalna oprema za obradu

Usluge analize podataka iz tahografa

Saznajte višeKontaktirajte nas
Mala ste tvrtka? Imate ograničene ljudske resurse?
Povjerite vođenje analize nama!
Jednostavno nemate vremena za voditi analizu podataka iz tahografa?

Sve u jednom rješenju!

Saznajte višeKontaktirajte nas
GPS praćenje vozila
Fleet Management
Komunikacija s vozačima
Navigacija
Razmjena dokumentacije
Daljinsko preuzimanje podataka iz tahografa
Automatska obrada i analiza podataka iz tahografa
Podaci iz tahografa u realnom vremenu
Planiranje radnog vremena vozača

Preuzimanje podataka

Preuzimanje podataka

Daljinsko, automatsko, preko mobilnih uređaja, preko Fleet Managementa, veliki izbor opreme za preuzimanje podataka iz digitalnog tahografa.

Obrada podataka

Obrada podataka

Iz digitalnog tahografa, iz analognog tahografa, automatska obrada i generiranje izvještaja, automatsko obavještavanje o rokovima preuzimanja

Analiza podataka

Analiza podataka

EC 561/2006, procjena rizika i trend prekršaja, automatski izračun preostalog radnog vremena, arhiva podataka, automatski obračun plaća vozača.

Mobilni uređaji i web

Mobilni uređaji i web

Podaci dostupni na webu i na mobilnim uređajima, komunikacija s vozačem, preuzimanje podataka s memorijskih kartica vozača preko mobilne aplikacije

GPS praćenje

GPS praćenje

Komunikacija s vozačima, navigacija, razmjena dokumentacije s vozačima, telemetrija, senzori, kontrola potrošnje goriva i dr., više na www.fmlc.com.hr

Više ne morate brinuti o tahograf-u!

Rješenja omogućuju potpunu automatizaciju procesa preuzimanja, obrade i analize podataka iz digitalnog tahograf-a, što znači da se podaci iz digitalnog tahograf-a automatski preuzimaju u zadanom vremenskom rasporedu, dok sustav za obradu i analizu podataka automatski obrađuje i analizira podatke te generira potrebna izvješća.

Vrhunski alati za planiranje radnog vremena prema podacima iz digitalnog tahograf-a

U svakom trenutku, na web-sučelju ili na mobilnom uređaju dostupne su informacije o preostalim vremenima vožnje i vremenima odmora za svakog pojedinog vozača. Također, svaki vozač može jednostavno vidjeti prekršaje koje je napravio, ali i radno vrijeme koje mu je preostalo, te kada treba napraviti dnevni odmor, a kada tjedni.

Više ne morate brinuti o tahografu

Mobilne aplikacije

Mobilne aplikacije

U svakom trenutku možete preuzeti podatke s memorijskih kartica vozača i prenijeti ih u sustav. Analiza i obrada podataka napravit će se automatski, sva zakonski potrebna izvješća bit će automatski generirana, a digitalni podaci sigurno pohranjeni.

Preuzmite mobilnu aplikaciju

Preuzmite mobilnu aplikaciju

Digitalni tahograf | daljinsko preuzimanje podataka

Ne trošite svoje vrijeme koje je potrebno za preuzimanje podataka iz digitalnog tahografa i memorijskih kartica vozača. Naše rješenje uključuje daljinsko preuzimanje podataka iz digitalnog tahografa.

Rješenje daljinskog preuzimanja podataka iz digitalnog tahografa omogućuje Vam:

 • automatsko daljinsko preuzimanje podataka iz digitalnog tahografa,
 • automatsko daljinsko preuzimanje podataka iz digitalnih kartica vozača,
 • automatsko zakazivanje preuzimanja podataka u željeno vrijeme ili prema željenom vremenskom rasporedu,
 • automatsku obradu preuzetih podataka i izračun preostalih vremena vožnje i odmora,
 • GPS satelitsko praćenje vozila,
 • komunikaciju s vozačima,
 • navigaciju i rutiranje,
 • slanje i primanje dokumentacije (CMR listovi i dr.),
 • pregled preostalih vremena vožnje i vremena odmora u realnom vremenu,
 • planiranje transportnih ruta na osnovu podataka iz digitalnog tahografa.

 

Daljinsko preuzimanje podataka iz digitalnog tahografa

Daljinsko preuzimanje podataka iz digitalnog tahografa

Hardver za tahograf

Naša ponuda uključuje vrhunske proizvode za obradu i analizu podataka iz analognog i digitalnog tahografa, a paleta naših proizvoda pokriva sve potrebe koje nastaju kod preuzimanja i obrade podataka iz analognih i digitalnih tahografa.

Pogledajte ponudu opreme za preuzimanje i obradu podataka iz analognog i digitalnog tahografa.

Softver za obradu i analizu podataka iz analognih i digitalnih tahografa

Analiza analognih i digitalnih podataka zakonska je obveza svake tvrtke koja u svojemu poslovanju koristi tahograf kao mjerni uređaj. Tachoanalyzer je softversko rješenje koje Vam omogućuje da jednostavno vodite analizu podataka iz analognog tahografa ili digitalnog tahografa za svoju tvrtku.

Zašto Tachoanalyzer ?

Tachoanalyzer je cjenovno povoljno rješenje za obradu i analizu podataka iz analognog i digitalnog tahografa

Tachoanalyzer ima vrlo transparentno formirane cijene licencija, stoga plaćate za onaj broj vozača za koji radite obradu i analizu podataka iz analognog ili digitalnog tahografa.

Tachoanalyzer je korisnički vrlo brzo rješenje za učitavanje i obradu analognih podataka.

Tachoanalyzer je brz u obradi digitalnih podataka. Moguće je učitavanje do 6 analognih listića odjednom putem komercijalnog skenera.

Tachoanalyzer koristi komercijalnu opremu za preuzimanje analognih podataka koja je cjenovno vrlo povoljna u odnosu na konkurentska rješenja. Povoljna i komercijalna periferna oprema

Softver za obradu i analizu podataka iz analognih i digitalnih tahografa

Softver za obradu i analizu podataka iz analognih i digitalnih tahografa

Automatski obračun plaća vozača prema radnim vremenima iz tahografa

Obračun plaća za svakog pojedinog vozača iz podataka digitalnog tahografa. Obračunajte plaću u dva klika. Proces je moguće potpuno automatizirati uz korištenje sustava za daljinsko preuzimanje podataka iz digitalnog tahografa. Digitalni tahograf je uređaj koji može najtočnije izmjeriti efektivno radno vrijeme Vaših vozača, stoga pomoću ovog modula za obračun plaća, plaće obračunajte brzo, efektivno i pouzdano.

Automatski obračun plaća vozača prema radnim vremenima iz tahografa

GPS praćenje vozila i Fleet Management

 1. Automatsko preuzimanje podataka iz digitalnog tahografa
 2. Podaci iz digitalnog tahografa u realnom vremenu
 3. Komunikacija s vozačima
 4. Rutiranje i navigacija
 5. Razmjena dokumentacije
 6. Automatska obrada podataka iz digitalnog tahografa
 7. Senzori
 8. Telemetrija

Više na www.fmlc.com.hr

Usluga analize i obrade podataka iz tahograf-a

Ako nemate ljudskih resursa za vođenje analize podataka iz tahografa prema odredbama zakona, analizu podataka iz analognog ili digitalnog tahografa možete povjeriti nama.

Što time dobivate ?

Dobivate uslugu vođenja analize podataka iz tahografa koja uključuje sve parametre koji su propisani zakonom tako da mi preuzimamo kompletnu obradu, analizu i arhiviranje podataka iz analognog ili digitalnog tahografa.


FML grupa

TACHO SYS

Tachogram

DPK Solutions Inc

Draugiem group