Uvjeti korištenja licencija softverskog sustava Tachoanalyzer

Uvjeti korištenja licencija softverskog sustava Tachoanalyzer     OPĆE ODREDBE  1. članak Ovim uvjetima poslovanja uređuju se odnosi između trgovačkog društva ALFA LOGISTIKA d.o.o.  Andrije Hebranga 16 1, 47 000 Karlovac, OIB: 40039503160, kao ovlaštenog distributera...