Tachoanalyzer

TachoAnalyser

TachoAnalyser

TachoAnalyser je profesionalno softversko rješenje za obradu i analizu podataka iz analognog i digitalnog tahografa.

Prednosti:

  • Jednostavno učitavanje analognih podataka (OCR)
  • Usklađenost sa zakonskim regulativama EU-a
  • Usklađenost s direktivom EU-a 561/2006
  • Analiza radnih vremena vozača prema podacima iz analognog i digitalnog tahografa
  • Detaljan sustav izvještavanja

Tachoanalyzer

Analogni tahograf

Softver omogućuje unos i obradu analognih tahografskih listića. Odjednom se može istodobno skenirati do 6 analognih tahografskih listića, što znatno ubrzava rad. Za skeniranje analognih tahografskih listića program koristi komercijalne skenere, što znatno umanjuje cijenu opreme za razliku od drugih dostupnih rješenja na tržištu. Nakon  skeniranja softver automatski učitava statuse s analognih tahografskih listića (OCR).

Tachoanalyzer

Digitalni tahograf

Pregled i analiza podataka iz digitalnog tahografa i memorijskih kartica vozača. Brza obrada i analiza podataka. Napredni sustav izvješća.

ZakonTachoAnalyser je usklađen s direktivom EU –a 561/2006 te ostalim najnovijim propisima  Europske unije:

Tachoanalyzer

  • European Agreement concerning the work of crews of vehicles engaged in international road transport (AETR).
  • Council Regulation no. 3820/85/EEC of 20 December 1985 on Road Transport Directive.
  • Council Regulation no. 3821/85/EEC of 20 December 1985 on recording equipment in road transport.
  • Council Directive no. 93/104/EC of 23 November 1993 concerning certain aspects of the organization of working time.
  • Directive no. 2002/15/EC of 11 March 2002 of the European Parliament and of the Council on the organization of the working time of persons performing mobile road transport activities.

Tachoanalyzer

Izvješća
Izvješća omogućuju pregled podataka po danima, vozačima, vozilima, satima, prekršajima i drugo.

Tachoanalyzer


FML grupa

TACHO SYS

Tachogram

DPK Solutions Inc

Draugiem group