Tacho CLOUD

tahograf

Tacho CLOUD

Tahograf | Tacho cloud

Tacho CLOUD je kompletno rješenje za preuzimanje, obradu i analizu podataka iz digitalnog tahografa i memorijskih kartica vozača. Lako se povezuje s drugim sustavima (softverima) pomoću web-servisa pa možete koristiti podatke iz tahografa kod ostalih procesa u Vašoj tvrtki.

Demo sustava: prijavite se za besplatno testiranje sustava u vremenskom trajanju od 30 dana.

Pregled i preuzimanje mobilnih podataka preko mobilne aplikacije | Tahograf
Mobilna aplikacija omogućuje:

 • preuzimanje i automatsku obradu podataka s memorijskih kartica vozača,
 • pregled obrađenih podataka na mobilnom uređaju i
 • pregled obrađenih podataka na web-sučelju.

Tahograf | Tacho cloud Android

Tacho CLOUD je rješenje

za tvrtkeTahograf | tvrtke    i za vozače    Tahograf | vozači

Glavne značajke

 • Potpuna usklađenost sa zakonskim odredbama
 • Ocjena rizika za svakog pojedinog vozača i trend prekršaja
 • Mobilna aplikacija
 • Potpuna automatika
 • Prekršaji vozača
 • Arhiva podataka
 • Automatski obračun plaća vozača
 • Pregled vremena vožnji
 • Planiranje i sugeriranje dopuštenog radnog vremena
 • Integracija podataka s drugim sustavima API

Potpuna usklađenost s direktivom EU-a 561/2006 | Tahograf
Pobrinite se da Vaši zaposlenici ne krše propise Europske komisije. Praćenje radnih vremena vozača putem Tacho CLOUD-a pomaže u praćenju i pregledu dnevnih i tjednih odmora te, što je najvažnije, minimalizira mogućnost dobivanja visokih kazni za kršenje zakonskih propisa.

Direktiva o radnom vremenu

Tahograf | Direktiva o radnom vremenu

Tacho CLOUD je vrhunski alat za praćenje i planiranje radnog vremena vozača sukladno direktivama EU i odredbama „Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu“.

Uz Tacho CLOUD smanjujete mogućnosti za tvrtku i vozače kako ne biste prekršili minimalne standarde propisanog radnog vremena i zakonskih odredbi.

Uz Tacho CLOUD su svi podaci dostupni na pregled tvrtki i vozačima, tako da vozači mogu izravno sudjelovati u doprinosu poštivanja zakonskih odredbi.

Prekršaji i ocjena rizika
Pratite trend rizika svakog pojedinog vozača i imajte jednostavan uvid u sve prekršaje na način da vidite njihov porast po vozaču ili pad, te na vrijeme spriječite rizik u poslovanju koji može nastati zbog dobivanja visokih zakonskih kazni.

Pratite statistike prekršaja na razini cjelokupne tvrtke, imajte uvid u trendove svih prekršaja i saznajte smanjuju li ili povećavaju vozači broj prekršaja.

Preostalo radno vrijeme

Tahograf | Preostalo radno vrijeme

Tacho CLOUD automatski preračunava preostalo radno vrijeme uzimajući pritom u obzir sve aspekte prema zakonskim odredbama.

Pratite preostalo radno vrijeme svakog pojedinog vozača na grafičkom sučelju te dnevne i tjedne odmore koje su dužni napraviti. Na osnovi tih informacija poboljšajte svoj sustav planiranja u tvrtki.

Arhiva podataka iz digitalnog tahografa
Arhivu svih preuzetih digitalnih podataka morate imati po zakonskim odredbama, stoga pojednostavnite način arhiviranja podataka iz digitalnog tahografa i pristupite im preko web-sučelja u bilo koje vrijeme i jednostavno pretražujte podatake koje trebate.

Tahograf | Arhiva podataka iz digitalnog tahografa

Primajte obavijesti na email
Automatski primajte obavijesti o vremenima obveznog preuzimanja podataka iz digitalnog tahografa i memorijske kartice vozača.

Primajte automatske obavijesti o obveznim baždarenjima digitalnog tahografa i minimalizirajte mogućnost propuštanja bilo kojeg od navedenih događaja, a koji su vezani uz digitalni tahograf.

Automatski obračun plaća za vozače pomoću podataka iz digitalnog tahografa
Tacho CLOUD Vam omogućuje da u potpunosti automatizirate način obračuna mjesečnih plaća za Vaše vozače tako da uključite podatke iz digitalnog tahografa o:

 • radu,
 • odmorima,
 • dnevnom radnom vremenu,
 • noćnom radnom vremenu,
 • zemljama kroz koje je vozač vozio.

Obračunajte plaću vozača u „dva klika“.

Potpuna automatizacija procesa preuzimanja i obrade podataka iz digitalnog tahografa
Uz Tacho CLOUD Vam je dostupna jedinstvena mogućnost na tržištu da analizu radnog vremena vozača i preuzimanje podataka iz digitalnog tahografa i memorijskih kartica vozača radite na potpuno automatiziran način.

Tahograf |Potpuna automatizacija procesa preuzimanje i obrade podataka iz digitalnog tahografa

Dostupne su Vam mogućnosti automatizacije:

 1. Preuzimanje podataka s memorijskih kartica vozača preko mobilne aplikacije, automatska obrada i analiza preuzetih podataka.
 2. Preuzimanje podataka iz digitalnog tahografa i memorijskih kartica vozača preko sustava za daljinsko preuzimanje podataka s digitalnog tahografa, koji je ujedno i dio Fleet Management sustava.

Izračun vremena vožnji i odmora u realnom vremenu

Tahograf | Izračun vremena vožnji i odmora u realnom vremenu
Tahograf | Automatsko preuzimanje, obrada i analiza podataka

Izračun preostalog vremena vožnje izravno u aplikaciji za Fleet Management i praćenje vozila, automatsko planiranje transportnih ruta, komunikacija s vozačima, slanje ruta vozačima, automatska navigacija, razmijene dokumentacije (CMR i dr.).

Tacho CLOUD i automatsko preuzimanje podataka s digitalnog tahografa i memorijskih kartica vozača


FML grupa

TACHO SYS

Tachogram

DPK Solutions Inc

Draugiem group