Potvrda o aktivnostima vozača – nezaobilazan dio dokumentacije svakog profesionalnog vozača

Profesionalni vozači, voditelji voznog parka ili odgovorne osobe koje upravljaju voznim parkom trebali bi biti upoznati s prednostima, ali i zakonskom obvezom primjene potvrde o aktivnostima vozača.

VAŽNOST PRIMJENE

Svaka sumnja u ispravnost korištenja ove potvrde često dolazi putem parkirališnih priča i usmene predaje između samih vozača gdje se nerijetko stvore neka nova pravila koja su pogrešna i završe kažnjavanjem policije ili nadležnog inspektorata. Odgovor na svaku sumnju uvijek daje dobra edukacija. Edukacijskih materijala ima dovoljno na tržištu i preporučujemo da ih dobro proučite ako ste obveznici primjene Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za mjerenje u cestovnom prometu.

DEFINICIJA

Što je potvrda o aktivnostima vozača govori i sam opis pojma iz čl.4 točke 7. spomenutog zakona koji glasi:

Potvrda o aktivnostima vozača je potvrda koju izdaje pravna ili fizička osoba-obrtnik vozaču za razdoblje dok vozač nije upravljao vozilom (bolovanje, godišnji odmor, ostali izostanci i dr.) ili je upravljao vozilom koje je izuzeto od primjene ovog Zakona.

PRAKTIČNA PRIMJENA I ODGOVORNOST

Za svako dobro funkcioniranje unutar tvrtke najbitniji je ljudski faktor. Briga o izdavanju potvrda o aktivnostima zakonska je dužnost odgovorne osobe, no praksa dokazuje da ta dužnost ne funkcionira bez suradnje vozača. Iz jednog kuta možemo to promatrati tako da je odgovorna osoba dužna voditi brigu i izdati potvrdu o aktivnostima vozaču, no isto tako vozač mora biti svjestan da bez potpune dokumentacije koju, između ostalog, čini i potvrda o aktivnostima, ne smije započeti vožnju jer je vrlo vjerojatno da će biti kažnjen s pravnom i odgovornom osobom unutar pravne osobe (pojednostavljeno – vozač/voditelj/tvrtka). Poenta je u brizi i uskoj suradnji jer bez takvog načina složeni procesi u logistici i transportu gotovo da i ne mogu funkcionirati.

NORMIRANI IZGLED

Izgled potvrde o aktivnostima je normiran i identičan u svim zemljama Europske unije i zemljama koje u pristupnim procesima preuzimaju EU-regulativu. Potvrdu možete izraditi izravno na našoj stranici: Potvrda o aktivnostima.

SAVJET

Potvrdu o aktivnostima vozača potrebno je uvijek imati u vozilu s ostalom dokumentacijom za razdoblje od posljednjih 28 dana. To znači da svako razdoblje koje nije evidentirano na tahografskom listiću ili digitalnoj kartici vozača mora biti opisano potvrdom o aktivnostima vozača. Potvrda se mora izdavati u dva primjerka, od kojih jedan uzima vozač za svoju tekuću evidenciju, a druga ostaje u arhivi pravne osobe. S tahografskim listićima i digitalnom karticom vozača, potvrda o aktivnostima čini obveznu evidenciju koju je vozač dužan imati sa sobom za vrijeme upravljanja vozilom koje je opremljeno tahografom.