Opći uvjeti korištenja računalnog sustava tacho cloud

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA RAČUNALNOG SUSTAVA TACHO CLOUD UVODNE ODREDBE članak Ovim Općim uvjetima poslovanja uređuju se odnosi između trgovačkog društva ALFA LOGISTIKA d.o.o. Andrije Hebranga 16, 47 000 Karlovac, OIB: 02706843298, kao ovlaštenog pružatelja usluge...