Opći Uvijeti za Montažu GPS navigacijske opreme

Opći Uvijeti za Montažu GPS navigacijske opreme Uvod Ovim Općim uvjetima utvrđuju se pravila i odredbe koje se primjenjuju na ugradnju GPS navigacijske opreme, koju obavlja ALFA LOGISTIKA d.o.o., OIB: HR02706843298, Andrije Hebranga 16, 47000 Karlovac, Hrvatska...