OPĆI UVJETI O PRODAJNOM ZASTUPANJU

Opći uvjeti o prodajnom zastupanju Ovim Općim uvjetima uređuju se odnosi između trgovačkog društva ALFA LOGISTIKA d.o.o. Andrije Hebranga 16, 47 000 Karlovac, OIB: 02706843298, kao ovlaštenog pružatelja usluga računalnih sustava (u daljnjem tekstu Zastupnik) i pravne...